Möjligheter med 3d-ritningar

Det är svårt att inte fascineras av 3d tekniken. Med en 3d-skanner så kan man läsa av olika objekt som man sedan kan skriva ut som exakta kopior. Men vad händer om man inte har en förlaga att skanna in, eller då skannern inte klarar jobbet på grund av att objektet som ska kopieras blänker för mycket? Med hjälp av 3d-ritningar för produktutveckling så måste man inte ha en färdig förlaga. Man kan helt enkelt skapa den produkt eller komponent som man har behov av i enlighet med simuleringar som man skapar direkt i en dator.

3d-ritningar för 3d komponenter

Numera så kan man skapa 3d produkter, det vill säga komponenter i 3 dimensioner, med hjälp av ritningar. Man måste alltså inte skanna av ett föremål för att få en exakt kopia. Det här kräver förstås god kunskap om hur man omvandlar information från en ritning till tillverkning av en komponent. Det finns egentligen inga gränser för vad som kan tillverkas på detta sätt. Om man till exempel behöver tillverka nya tandproteser så måste man inte ha patienten på plats för att skanna av munnen. Har man bara den information som krävs så kan man med hjälp av detaljerade ritningar få fram tänderna och allt annat som ska till för att man ska kunna skapa proteserna. Det här gäller inom många olika områden.

Skriva ut färdiga produkter

Det har skrivits ut en hel del färdiga produkter och en del av dessa är minst sagt spännande. Vad sägs om verktyg som ska använda i rymden eller ett färdigt vapen som skrivits ut av en skrivare? Det här har redan gjorts i USA och troligen så kommer vi att se fler fantastiska utskrifter som inte bara tas fram med hjälp av skanner utan även med smarta 3d-ritningar.