Arbetet med en 3d-skanner

När man ska skriva ut föremål så måste man på olika sätt se till att 3d-skrivaren som används är programmerad på rätt sätt. Man kan förstås använda sig av 3d-ritningar istället för 3d-skanner men många gånger så har man ju bara ett objekt eller en detalj att gå på. I detta läge så behöver man inte skapa en ny ritning då man kan skanna detaljen för att på så vis få fram de dimensioner som ska skrivas ut. Arbetet med skanning för 3d utskrifter är inte alltid problemfritt och det finns lite olika tekniker som används av företag som kan erbjuda 3d utskrifterna för industri och näringsliv.

Så fungerar en 3d-skanner

Många kanske tänker på underhållning då de hör ordet 3d. Vi har blivit vana vid att få spel och film i 3d format och visst är det så att man kan använda sig av en 3d-skanner för att få fram rätt dimensioner för de figurer och animationer som ska vara med i ett spel eller i en film. Tekniken är egentligen densamma men när man skannar föremål som ska användas inom industri så handlar det ju om handfasta objekt som ska gå att använda som till exempel verktyg. Beroende på den skanner som man använder så kommer man att fotografera det föremål som ska skrivas ut och på så vis få fram dimensionerna. Det här är inte som en vanlig kamera men det är genom visuell teknik som man kan läsa av formatet.

Olika användningsområden

3d tekniken är viktig inom så många olika områden och man kan se att den blir allt viktigare på nya sätt som vi tidigare bara hade kunnat drömma om. Med 3d skannern så kan vi alltså analysera verkliga objekt för att med denna information vad gäller form och färg skapa kopior eller kanske utveckla nya produkter som skiljer sig en aning från originalet. Det här kan man använda sig av inom områden som design av industriföremål, tandvård, protestillverkning, kvalitetskontroll samt för prototyper. Dessutom så kan man ju med skanningen spara information om unika objekt som till exempel antika föremål som man inte vill hantera alltför mycket.

Utveckling av prototyper

Numera så kan man se att industrin har stor användning av prototyper som framställs med hjälp av 3d tekniken. Med en 3d-skanner så kan man läsa av hur en komponent ser ut för att sedan förbättra denna och skriva ut en ny kopia. Denna kan man sedan testa för att se om det verkligen blev till en förbättring innan man sätter igång med tillverkning av större volymer. Det här kan man göra med hjälp av en 3d skrivare, men det går även att skanna in föremål för att sedan ta fram prototyper med andra maskiner om man till exempel vill ha fram en metallversion av sitt objekt.