När det behövs nya delar till fördröjningsmagasin

Med smarta system för regnvatten under marken kan vi lita på att våra byggnader, vägar och parkeringar skyddas från översvämningar. Dagvattenkassetter kopplas samman med fördröjningsmagasin som leder vattnet till en säker plats. Det här är otroligt viktigt för vår infrastruktur.

Men det sker förstås att systemen som ligger under gjord måste justeras och uppdateras med delar. Ibland kan det vara att de behöver byggas ut. Då finns det färdiga planer för vad som kopplas till och var. Men ibland kan det bli aktuellt med mindre delar som ska läggas till för att dagvattensystemet ska fungera som det ska.

Kan 3d-printning fungera för fördröjningsmagasin

Idag är 3d-printingen väl utvecklad. Det är klart att man kan skriva ut delar till fördröjningsmagasin precis som att man kan ta fram delar till bilar och annat. Faktum är att det idag finns privatpersoner som har egna 3D-skrivare med vilka de löser problem i hemmet.

Det enda som behövs är uppgifterna för delen som ska bytas ut. Med dessa går det att skriva ut en exakt kopia eller kanske ett påbyggnadselement. Det gör det möjligt att jobba på ett flexibelt sätt med underhåll av rätt så komplicerade dagvattensystem som ligger under jord.

Plast är ett lätt material

Det finns många fina fördelar med plasten i dagvattensystemen som ligger under marken. I och med att plasten är så lättviktig är det inte särskilt besvärligt att gräva upp och justera en viss del av systemet. Dessutom kan man skriva ut plastdelar med 3d-skrivare. Det här är ett smart material som inte är svårt att forma nya delar med.

När det väl blir dags att utföra själva arbetet under mark kan det gå snabbt. Det krävs ju inga robotar och maskiner för att lyfta upp de delar som ska underhållas. På samma sätt behöver man heller inte ha tillgång till en massa operatörer och annan personal. En mindre del kan bytas ut på mycket kort tid.

Möjlighet att skräddarsy utvecklingar

I och med att vår värld förändras av klimatförändringar och mer är det inte alltid möjligt att fortsätta jobba med samma struktur på dagvattenkassetter och fördröjningsmagasin. Men det betyder inte att det måste bli otroligt komplicerat att justera.

Om det är så att rörelser av vatten i marken förändras på ett sätt som gör att man får översvämningar trots dagvattenmagasin och rörsystem kan man ganska enkelt åtgärda. Ibland kan det vara så enkelt att det bara krävs några mindre delar för att få ordning på vattenströmningen.

Det här kräver god kunskap men tekniken finns där för att kunna justera snabbt och lätt. Om det bara rör sig om mindre delar går det att använda sig av 3d-printtekniken. Men när det redan finns mallar för delar och magasin för formsprutning blir detta ofta det första alternativet.

En säkrare vardag med modern teknik

Det viktigaste att poängtera är att den moderna tekniken gör det lätt att underhålla fördröjningsmagasin och andra delar av våra dagvattensystem. Det bidrar till ökad säkerhet i våra samhällen vilket är riktigt positivt.

10 feb 2020