Prototyptillverkning med 3d-printer

Att tillverka prototyper med 3d printning är något ganska nytt och som spås kommer förändra branschen ordentligt. Tidigare var man tvungen att tillverka prototyper på helt andra och långt mycket mer kostsamma sätt. Med en 3d-skrivare kan du idag skriva ut prototyper direkt från en 3d-ritning. Toleransen för utskrivna produkter är i dag extremt hög. Vissa påstår att det inte går att få det bättre på något annat sätt.

Omöjliga prototyper

Med en 3d-printer kan man till och med bita sig lite i svansen. Det går att skriva ut produkter som bara är möjliga att tillverka med just en 3d-skrivare som bygger upp produkten i tunna lager. Att tillverka ett verktyg som senare ska användas för att massproducera produkten kanske är omöjligt. Därför är det viktigt att konstruktören är väl insatt i 3d-printteknikens möjligheter i förhållande till vad som är praktiskt genomförbart när man kommer till stadiet då man ska tillverka ett verktyg i stål som ska användas vid massproduktion. Söker du kunniga företag som jobbar med så väl 3d-teknik som formsprutning och prototyptillverkning hittar du dem här »

Formsprutning av plastprodukter

En vanlig företeelse är att en tillverkare tagit fram en produkt för att formspruta detaljen i plast. När tillverkaren sätter igång formsprutningsmaskinen och produkten kommer ut till kunderna inser tillverkaren att man skulle behöva justera den formsprutade detaljen något. Eller kanske så vill man efter ett tag förnya utseendet för att öka försäljningen. Att ta fram en ny prototyp har tidigare varit kostsamt eftersom man behöver tillverka nya verktyg. Med 3d-printteknik kan man enkelt skriva ut och testa en ny produkt. Är man inte nöjd så justerar man bara ritningen och skriver ut en ny. Inga dyra verktygskostnader här inte!

Prototyptillverkning och formsprutningPrototyptillverkning med hjälp av 3d-printning är ett område som förväntas växa enormt och förändra branschen de närmsta åren. Att tillverka prototyper för formsprutning utan att behöva tillverka stålverktyg innebär en stor kostnadsbesparing.