Innovativ produktutveckling

Vägen till en färdig produkt är lång, krokig och full av planering, kreativitet och tålamod. Idag är dock denna process snäppet enklare då det finns många sätt att på ett innovativt sätt arbeta med produktutveckling. Detta beror till stor del på de avancerade maskiner och den datorteknik som numera är självklar inom industridesign. Genom att kombinera mänsklig kreativitet och modern teknik kan man enklare, snabbare och till lägre pris ta fram prototyper som till slut resulterar i massproduktion av välfungerande, exakta och snygga artiklar för samhällets alla behov.

Produktutveckling i förändring

Sådant vi idag tar för givet har inte alltid varit så enkelt. En gång i tiden skapade man en ritning och sedan fick man helt enkelt prova sig fram med olika material och tekniker, och på så sätt den långa och dyra vägen ta reda på om ritningen ens skulle kunna fungera som ett fysiskt ting. Idag är hela samhället integrerat med datorteknik och detta är guld värt för produktutveckling, för både industridesigners, tillverkare och konsumenters intressen. Istället för att ödsla tid och dyrbara material på en ritning som verkar bra, kan man på olika sätt testa modellen utan att spendera alltför mycket pengar. Detta gör den riktiga produktionsprocessen säkrare, då man redan på förhand vet att konstruktionen kommer fungera och dessutom blir det bra mycket billigare för alla, både tillverkare och konsumenter.

Olika metoder

Ett vanligt moment inom modern produktutveckling är att först skapa en tredimensionell ritning i ett datorprogram. Denna ritning kan antingen vara färdig redan då ett företag kontaktar tillverkare eller vara något som industridesigners och företag tillsammans tar fram utifrån en idé. Ibland krävs faktiskt endast en datorsimulering av ett objekt innan man sätter igång den riktiga produktionen, och detta är på många sätt idealt då inga pengar och material behöver slösas på fysiska prototyper. Men även om ett avancerat datorprogram kan hjälpa till att påvisa brister i en design och därmed ge möjlighet att göra förändringar, så är detta inte alltid nog. Ibland måste man tillverka en prototyp på riktigt, för att verkligen testa dess funktionalitet och ta reda på vilket tillvägagångssätt som passar bäst för massproduktion.

Framtidens tekniker

En prototyp kan tas fram på många olika sätt, exempelvis genom fräsning, formsprutning och gjutning men målet är alltid att under produktutvecklingen arbeta med billigare material och metoder så att totalkostnaden inte skjuter i höjden innan man ens börjat tillverka de riktiga produkterna. Utöver dessa mer klassiska formgivningsmetoder har idag datorsimuleringarna tagit steget till fysisk form genom så kallade 3d-skrivare. Med dessa kan man så att säga skriva ut en ritning utan att behöva använda flera maskiner. Man trycker helt enkelt på en knapp och skrivaren skapar i tunna lager en prototyp i det material man har valt.