Utskriftskostnad för en 3d-skrivare

3d-skrivare är något av det mest hajpade inom modern produktionsutveckling och sprider sig alltmer. Fortfarande används denna teknik mest inom industri och arkitektur, men trenden har så smått börjat växa även bland privatpersoner. Det finns redan mängder av olika 3d-skrivare som är mer eller mindre avancerade, och används med olika typer av förbrukningsmaterial. Något som får vissa att tveka kring denna teknik är dock dess utskriftskostnad, men faktum är att beroende på material och skrivare behöver denna inte vara alltför hög.

Utskriftskostnad varierar stort

Det korta svaret på frågan vilken utgiftskostnad man kan förvänta sig av en 3d-skrivare är att det varierar, och ganska rejält. För den som någon gång har sett en 3d-skrivare, antingen i verkligheten eller på bild, så är det ganska uppenbart att de varierar bra mycket mer i form och storlek än vanliga pappersskrivare gör. Detta beror på att de är maskiner mer än skrivare, och beroende på om de används inom industri eller för småskalig affärs-eller hobbyverksamhet så krävs helt olika typer förbrukningsmaterial. Därmed skiljer sig utskriftskostnaden markant emellan olika skrivare. Precis som att färgpatroner är dyrare än svarta patroner i en pappersskrivare så kräver de avancerade prototyper som man tar fram med 3d-printers inom industrin material som kostar mer. Termoplaster är ett vanligt sådant material, och även om det inte är dyrt i vanlig mening så kostar det en del i längden om många utskrifter ska göras.

Titta på helheten

Då man talar om vad en utskrift från en 3d-printer kostar så måste man ta flera faktorer i beräkning. Dels är det själva materialkostnaden, men även kostnaden för en 3d-skrivare samt beräknad vinst som den utskrivna modellen eller prototypen beräknas ge som färdig produkt måste vara med i bilden. Detta gäller mindre för hemmabruk, och eftersom utvecklingen ännu inte har kommit så långt kan priset vara väl högt för inköp och material, då slutmålet inte är en vinstegenereande produkt utan något för personligt hemmabruk. Men för industrin kan dessa utskrifter spara mycket pengar i längden, då man kan ta fram en riktig tredimensionell prototyp eller detalj med avancerade design och form som sedan kan testas och tillverkas i större volymer.

Tänk på användbarheten

För den som hakar upp sig på utskriftskostnad så ska man hålla i minnet att all typ av produktion kostar, men med 3d-skrivarna kan man ofta komma billigare undan i längden. Detta gäller även skrivare för hemmabruk, vilket är en försiktigt men stadigt ökande trend. Exempel på användningsområde här är att ersätta platsdetaljer som har gått sönder i hemmet eller kanske bilen. Istället för att gå och köpa denna detalj, vilket också det är en kostnad, så kan man helt enkelt investera i rätt sorts plast och själv skriva ut detaljen.